อยากเปลี่ยนโรงพยาบาลที่ทำประกันสังคมไว้ ได้หรือเปล่า

หมวด: คำถามที่น่าสนใจ

18 Jun 2013

faq-hptถาม : อยากเปลี่ยนโรงพยาบาลที่ทำประกันสังคมไว้ ได้หรือเปล่า
ตอบ : การเปลี่ยนโรงพยาบาลที่ทำประกันสังคมนั้นสามาถทำได้ แต่จะมีเงี่อนไขและข้อกำหนดดังนี้

การเปลี่ยนสถานพยาบาล (โรงพยาบาล) ของสำนักงานประกันสังคม

1. ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ดังนี้

1.1 เปลี่ยนประจำปี ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี

1.2 เปลี่ยนระหว่างปี เมื่อผู้ประกันตนมีการโยกย้ายภูมิลำเนา หรือสถานที่ทำงาน อันไม่สะดวกที่จะไปรับบริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลแห่งเดิม (ต้องมีหลักฐานแสดง)

1.3 ผู้ประกันตนที่ลาออกจากงาน (มาตรา 33) และสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ประกันตนเอง สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ได้ทันที เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แต่ถ้าต้องการโรงพยาบาลเดิม ก็ไม่ต้องเปลี่ยน ขอใช้โรงพยาบาลเดิมได้

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลมีเอกสารอะไรบ้าง

2.1 แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.3 บัตรรับรองสิทธิฉบับเดิม

และนอกจากนี้ถ้าทำงานบริษัทฯก็ต้องแจ้งที่ฝ่ายบุคคลอีกด้วย


Page 1 of 11

เกี่ยวกับ FAQ4THAI

ข้อมูลดี ๆ ที่มีประโยชน์มีอยู่มากมายบนโลกของอินเตอร์เน็ต ผู้เขียนเลยขอรวบรวมคำถามและข้อสงสัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาแบ่งปันแก่ผู้อ่าน หากมีความผิดพลาดประการใด ต้องน้อมขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

ขอแรงช่วยกันกด Like เว็บด้วยนะครับ

ผู้สนับสนุน