โทอิค (TOEIC) คือ อะไร

หมวด: คำถามที่น่าสนใจ

24 Aug 2012

ถาม : โทอิค (TOEIC) คือ อะไร

ตอบ: โทอิค (TOEIC) ย่อมาจากคำว่า Test Of English for International Communication ข้อสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (Proficiency Test) ที่ใช้กันอยู่ ทั่วไปในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัท หน่วยงานรัฐบาล และสถาบันการศึกษา บางที่จะใช้ผลการสอบ TOEIC เพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานและพนักงานปัจจุบัน

TOEIC จัดทำขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ที่เมืองพริ้นส์ตัน รัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย ข้อสอบ TOEIC เป็นข้อสอบโดยใช้กระดาษและดินสอ โดยให้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง ข้อสอบมีคำถาม 200 ข้อ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

–          ส่วนการฟัง : ประกอบด้วยคำถาม 100 ข้อ โดยฟังจากเทปบันทีกเสียง ส่วนนี้ใช้เวลา

ประมาณ 45 นาที โดยแบ่งเป็นส่วนย่อย ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รูปภาพ (20 ข้อ)

ส่วนที่ 2 : ถาม – ตอบ (30 ข้อ)

ส่วนที่ 3 : บทสนทนาสั้น (30 ข้อ)

ส่วนที่ 4 : บทบรรยายสั้น (20 ข้อ)

–          ส่วนการอ่าน : ประกอบด้วยคำถาม 100 ข้อ ส่วนนี้ใช้เวลาประมาณ 75 นาที โดยแบ่งเป็นส่วนย่อย ดังนี้

ส่วนที่ 1 : ทำประโยคให้สมบูรณ์ (40 ข้อ)

ส่วนที่ 2 : หาที่ผิด (20 ข้อ)

ส่วนที่ 3 : อ่านเอาเรื่อง (40 ข้อ)


Page 1 of 11

เกี่ยวกับ FAQ4THAI

ข้อมูลดี ๆ ที่มีประโยชน์มีอยู่มากมายบนโลกของอินเตอร์เน็ต ผู้เขียนเลยขอรวบรวมคำถามและข้อสงสัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาแบ่งปันแก่ผู้อ่าน หากมีความผิดพลาดประการใด ต้องน้อมขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

ขอแรงช่วยกันกด Like เว็บด้วยนะครับ

ผู้สนับสนุน