ข้าราชการ กับ พนักงานของรัฐ แตกต่างกันยังไง

หมวด: คำถามที่น่าสนใจ

19 Feb 2012

ถาม : ข้าราชการ กับ พนักงานของรัฐ แตกต่างกันยังไง

ตอบ : ความแตกต่างกันระหว่างข้าราชการ กับ พนักงานของรัฐคือ

– ข้าราชการมีระเบียบราชการควบคุมอยู่ ซึ่งจะใช้บังคับกับข้าราชการเหมือนกันทุกคน ทุกที่ ส่วนพนักงานของรัฐระเบียบที่ใช้ปฏิบัติน่าจะแตกต่างกันตามต้นสังกัด

– ข้าราชการเกษียณแล้วสามารถเป็นข้าราชการบำนาญ และยังคงรับสวัสดิการรักษาพยาบาลได้เหมือนตอนที่ทำงานอยู่ ส่วนพนักงานของรัฐถ้าลาออกหรือเกษียณ สวัสดิการต่างๆที่เคยได้ก็หยุดลงไปด้วย ในกรณีนี้รวมไปถึงข้าราชการเกษียณอายุจะมีบำเหน็จ บำนาญ แต่ พนักงานของรัฐ ไม่มี

ในเรื่องของสวัสดิการ สวัสดิการของข้าราชการน่าจะเป็นไปตามระเบียบก.พ. ส่วนสวัสดิการของพนักงานของรัฐแตกต่างกันตามหน่วยงานต้นสังกัด เพราะพนักงานของรัฐไม่ใช่ข้าราชการค่ะ แต่เป็นบุคลากรที่ทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐบาล

 

 


Page 1 of 11

เกี่ยวกับ FAQ4THAI

ข้อมูลดี ๆ ที่มีประโยชน์มีอยู่มากมายบนโลกของอินเตอร์เน็ต ผู้เขียนเลยขอรวบรวมคำถามและข้อสงสัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาแบ่งปันแก่ผู้อ่าน หากมีความผิดพลาดประการใด ต้องน้อมขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

ขอแรงช่วยกันกด Like เว็บด้วยนะครับ

ผู้สนับสนุน